Integracja

Wstaw kod integracji na stronie, resztę zostaw nam.

Moduł marketplace

  • Kod osadzenia należy umieścić w miejscu, w którym powinna wyświetlić się zawartość, na specjalnie przygotowanej podstronie – np. https://TwojaStrona.pl/ogłoszenia/
  • Należy zamienić parametr marketplaceCode="YOUR_MARKETPLACE_ID" z identyfikatorem przydzielonym przez OfferCloud.
  • Zawartość jest responsywna i w pełni dynamiczna.

<script type="text/javascript" src="https://client.offercloud.pl/js/init.client.js"
data-marketplace="YOUR_MARKETPLACE_ID">
</script>


Najnowsze oferty

  • Kod osadzenia należy umieścić w miejscu, w którym powinna wyświetlić się zawartość, np w przygotowanym bloku bocznym „`Najnowsze ogłoszeia`”
  • Należy zamienić parametr data-marketplace="YOUR_MARKETPLACE_ID" z identyfikatorem przydzielonym przez OfferCloud.
  • Parametr data-offers-limit="5" określa liczbę ostatnich ofert. Domyślnie 5.
  • Parametr data-add-button="1" określa widoczność przycisku dodawania nowej oferty. Domyślnie 1.
  • Zawartość jest responsywna i w pełni dynamiczna.
<script type="text/javascript" 
src="https://client.offercloud.pl/js/init.last-offers.js" 
data-marketplace="YOUR_MARKETPLACE_ID"
data-offers-limit="5"
data-add-button="1"> </script>

Najnowsze oferty Box